Name Illinois
Sortable Name illinois, usa
Region Name Missouri
Country Name USA
Latitude 38.286720
Longitude -90.380120
Notes
GeoNames ID 4405794
Nearby Places